Latest news

Ochii – poarta de infectare cu noul SARS COV 2

Viața ni s-a schimbat datorita pandemiei și ne-a intrat în reflex purtarea măștii respiratorii, protejând doua din principalele cai de pătrundere a virusului în organism. 

La fel de atenți trebuie să fim și cu ochii nostrii, următoarea poarta importanta de infectare cu COVID 19. 

Univet este unul dintre liderii mondiali în designul și producția ochelarilor de protecție. Compania are sediul în Brescia, chiar în inima focarului pandemiei ce a afectat masiv Italia și și-a adus un aport semnificativ în prevenirea și combaterea acesteia.

Institutul Național pentru Sănătate, parte a Centrelor SUA pentru Controlul și Prevenirea Bolilor afirma: „ochelarii cu ventilație indirectă dotați corespunzător cu protecție anti-aburire reprezintă una din cele mai bune metode de  protecție a ochilor la stropi, împroșcare și picături respiratorii. Pentru a fi eficienți, ochelarii de protecție trebuie să se potrivească perfect  pe conturul feței. Ochelarii cu ventilare directă pot permite penetrarea prin stropi sau aerosoli; astfel, pentru controlul infecției sunt recomandați ochelari cu ventilare indirectă sau ne ventilați. ” 

Tratamentele de înaltă performanță Vanguard de la Univet vă oferă garanția că ochelarii dvs de protecție nu se vor aburi producandu-vă un disconfort suplimentar. Mai multe detalii aflați în catalog http://www.univet.it/app/media/Univet-Safety-Master-Catalogue_2300362-UK_low.pdf sau http://www.univetsafety.com

Ochelarii goggles și vizierele dublate de ochelari safety sau de vedere, sunt propuse de OMS ca protecție adecvată pentru ochi în situația actuală.

Exista 3 tipuri de ochelari goggles din punct de vedere al ventilației- directă, indirectă și fară ventilație.

La modelele cu ventilație directă, orificiile de ventilare sunt plasate pe ramă sau garnitură și sunt deschise. La ventilația indirectă, orificiile se află sub rama de plastic, în garnitură, sau sunt acoperite de capace. Goggles neventilati sunt complet etanși, însă prezintă dezavantajul aburirii, pentru aceștia se recomandă lentilele din acetat.

Vizierele pot fi utilizate ca protecție suplimentară peste ochelarii safety sau de vedere, într-o zonă de lucru în care este posibilă expunerea la COVID-19. În portofoliul Univet se găsesc atât viziere medicale cât și viziere industriale cu prindere pe cască sau pe cap, destinate aplicațiilor industriale. 

Mai multe detalii la https://www.univetsafety.com/en/products/medical/face-shields/ sau prin mail la adresa  [email protected] 

For the English Version scroll down.


Our eyes- a gateway for COVID-19 virus

Our lives have changed due to the pandemic and wearing a respiratory mask became a second nature.

However, we must be just as careful with our eyes, the next important gate for the infection with COVID 19. Univet is one of the world leaders in the design and production of safety glasses, visors and goggles. The company is headquartered in Brescia, right in the heart of the outbreak of the pandemic that massively affected Italy. Univet has made a significant contribution to preventing and combating the virus spread. 

The National Institutes of Health and Safety at Work, part of the US Centers for Disease Control and Prevention, states: “Properly equipped indirect ventilation glasses with adequate anti-fogging protection- is one of the best methods of eye protection against splashes and respiratory drops. However, to be effective, goggles must fit perfectly on the contour of the face. Glasses with direct ventilation can allow penetration through splashes or aerosols; therefore, indirectly ventilated or non-ventilated glasses are preferred for infection control. "

Univet's high-performance Vanguard treatments offers you the guarantee that your safety glasses will not steam up, causing you additional discomfort. More details can be found in our catalogue http://www.univet.it/app/media/Univet-Safety-Master-Catalogue_2300362-UK_low.pdf of webpage:  http://www.univetsafety.com  

Goggles and visors doubled with safety glasses or spectacles are proposed by the WHO as adequate protection for the eyes in the current situation.

However, as the main method of infection is by drop, rather than by air transmission, goggles with a tight seal on the face, which meet the minimum coverage requirements for lateral protection are solutions to be used in situations where there is no generation of aerosols.

Due to the limited coverage it offers, especially from the side, regular spectacles will not provide adequate protection. In this case, the best option is to provide a visor or overspec safety glasses  (placed over those with a prescription) or goggles with insert diopter lenses, taking care to make sure that the fit and coverage are not compromised by the combination.

There are 3 types of goggles in terms of ventilation - direct, indirect and without ventilation.

For glasses with direct ventilation, the ventilation holes open and placed on the frame or gasket; for indirect ventilation, the holes are under the plastic frame, in the gaskets, or are covered by lids.

Unvented goggles are completely sealed but have the disadvantage of steaming; for avoiding fogging the acetate lenses are recommended.

Visors can be used as additional protection over safety or eyeglasses in a work area where COVID-19 exposure is possible. At Univet we have both medical and industrial visors with helmet or head mounting, intended for several industrial applications. 

 More details at https://www.univetsafety.com/en/products/medical/face-shields/ or by email at  [email protected] 

HSE GUIDE - Latest news