Latest news

Asociaţia Municipiilor din România solicită Guvernului repartizarea sumelor aferente lunilor ianuarie - aprilie pentru cheltuieli culturale

"Pentru perioada ianuarie - aprilie 2020, municipiile au beneficiat de o cotă de 63% din IV (impozitul pe venit - n.r.), dar nu le-a fost repartizată prin HG şi cota de 3% pentru cheltuieli culturale. Din luna mai 2020, municipiile vor beneficia de o cotă majorată la 65%, de asemenea fără a mai primi şi cota de 3% a cărei reglementare este abrogată din data de 17 aprilie. Faţă de acestea, vă solicităm amendarea în regim de urgenţă a prevederilor OUG nr. 50/2020, prin completarea cu reglementări tranzitorii, care să prevadă modalitatea concretă de repartizare a cotei de 3% reglementată anterior la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 5/2020 şi emiterea Hotărârii de Guvern privind repartizarea sumelor ce revin fiecărui municipiu, aferente lunilor ianuarie - aprilie 2020", explică AMR.

 Conform Asociaţiei Municipiilor, "modul defectuos" de reglementare duce la diminuarea bugetelor municipiilor cu 3% pentru fiecare din lunile ianuarie - aprilie.

 "Nerespectarea flagrantă în această perioadă a prevederilor art. 86 din Codul Administrativ, cu privire la consultarea obligatorie a structurilor asociative ale administraţiei publice locale cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de aprobarea oricărui act normativ cu caracter urgent care priveşte în mod direct administraţia publică locală şi/sau care are impact asupra colectivităţilor locale, a condus la adoptarea unor reglementări contradictorii, nefundamentate sau imposibil de aplicat de către autorităţile publice locale, în mai multe domenii de activitate, OUG nr. 50/2020 fiind unul dintre aceste actele normative", susţine AMR. 
Autoritati Locale - Latest news